Отчет о доходах и расходах Фонда в июне 2019

Отчет о доходах и расходах Фонда в июне 2019

Рубрика: Отчёты

01.10.2019
ПРИХОД 
Дата  От кого пожертвование  Сумма 
02.06.2019 Кузнецова А.Д. 300
02.06.2019 Лайкова Н.В. 100
02.06.2019 Никогосова М.А. 200
02.06.2019 Романенко Д.А. 200
02.06.2019 Невзорова А.Е. 300
02.06.2019 Коржакова Т.В.  400
02.06.2019 Парфентьева А.С.  500
02.06.2019 Вавилин А.Е. 500
03.06.2019 Штадлен Е.Э.  1000
03.06.2019 Руна Банк 1512
03.06.2019 Юрьева И.А.  2000
03.06.2019 ООО РНКО РИБ 10307,5
04.06.2019 Косых В.С. 100
04.06.2019 Рулько А.В. 200
04.06.2019 Руна Банк 5373
05.06.2019 Тимошенко С.Р.  100
05.06.2019 Сатаева Л.Н. 500
05.06.2019 ООО РНКО РИБ 10260
06.06.2019 Хромова А.О. 100
06.06.2019 Суетинов Е.А.  100
06.06.2019 Давлетов Е.Р.  100
06.06.2019 Руна Банк 919
06.06.2019 Осипчук Н.И.  5000
07.06.2019 Байрамукова Ф.Ш.  100
07.06.2019 Бандурина А.В. 300
07.06.2019 Привезенцева И.В. 5000
09.06.2019 Грачева М.В. 200
09.06.2019 Гойшик И.С. 500
09.06.2019 Волкова А.В. 500
10.06.2019 Морозова М.М. 150
11.06.2019 Собчик Е.Ю. 150
11.06.2019 Руна Банк 1236
11.06.2019 Медведева А.А. 7422
11.06.2019 ООО РНКО РИБ 24462,5
13.06.2019 Руна Банк 273
13.06.2019 Беззубикова Н.В. 300
13.06.2019 Кублицкий В.Э.  500
13.06.2019 Уголев Е.М 1000
13.06.2019 Тен Е.В. 1000
13.06.2019 Скороходова Е.С. 1000
13.06.2019 Кравченко Е.Г.  2500
13.06.2019 ИП Кузьминцев В.А.  10000
14.06.2019 Рассохина О.И.  500
14.06.2019 Ширяева Е.Ю.  1000
14.06.2019 Руна Банк 2382
14.06.2019 Орешкина Л.Ю. 66000
14.06.2019 Есина К.С. 80000
16.06.2019 Чайкина Ю.И.  100
16.06.2019 Мандрикова М.В. 150
16.06.2019 Юркина И.Б. 300
16.06.2019 Козлов А.В. 300
16.06.2019 Бычкова А.Н.  350
16.06.2019 Глухов А.В. 500
16.06.2019 Лаврова Д.А. 500
17.06.2019 Коваленко М.В. 450
17.06.2019 Филиппенко А.Г. 700
17.06.2019 Руна Банк 963
18.06.2019 Латышева О.Е. 500
18.06.2019 Лилина Л.Н. 700
18.06.2019 Сеничкина Е.А. 900
18.06.2019 Руна Банк 3950
19.06.2019 Руна Банк 2296
19.06.2019 МБУ "КБиО" 173573,05
19.06.2019 Кочкина Е.А. 400
21.06.2019 Алексеева Г.Я. 100
21.06.2019 Афанасьева Т.А.  2500
21.06.2019 Руна Банк 5471
21.06.2019 ООО РНКО РИБ 10545
23.06.2019 Николаенко А.В. 100
23.06.2019 Микаэлян Ю.И.  200
23.06.2019 Серебряная А.В. 1000
23.06.2019 Чикина А.Г.  1000
23.06.2019 Ширяева Е.Ю.  1200
23.06.2019 Халилова З.А.  19000
24.06.2019 Кирюшкина А.Г. 2000
24.06.2019 Руна Банк 3024
24.06.2019 ИП Кирсанов Е.Л.  50000
25.06.2019 Потапенкова Т.А. 200
25.06.2019 Руна Банк 924,2
27.06.2019 Силичева Н.А. 100
27.06.2019 Данилова Н.М.  1000
27.06.2019 Руна Банк 1018,2
28.06.2019 Плющенко С.В. 1000
28.06.2019 Руна Банк 1378
30.06.2019 Игнатова Е.А. 200
30.06.2019 Гутенко Д.М. 500
30.06.2019 Бухарова Е.О. 1000
30.06.2019 Гаврилова О.Г. 1000
Итого  537639,45
РАСХОД
10.06.2019 Оплата счета за рекламу 10797,82
14.06.2019 Оплата счета за ветуслуги, лабораторные исследования, с. Буран, ветклиника "Дейзи" 2420
14.06.2019 Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация безнадзорных животных, ветклиника "Дейзи" 44000
17.06.2019 Оплата счета за сувенирную продукцию, ИП Семенова Е.В. 10000
17.06.2019 Оплата счета за разработку дизайн-макета в графическом редакторе, ИП Михайлов В.А.  10700
18.06.2019 Оплата счата за сухой корм для собак, ИП Воронин А.В. 4360
21.06.2019 Оплата счета за ветуслуги, лечение кошки Анфисы, ИП Васильев А.А. 8500
21.06.2019 Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Робин, ИП Васильев А.А. 11800
21.06.2019 Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Элли - перелом бедра, ИП Васильев А.А. 12000
21.06.2019 Оплата счета за стационарное содержание собак Чарли, Волчок, кошки Анфисы, ветклиника "Дейзи" 34100
21.06.2019 Оплата счета за отлов безнадзорных животных, ИП Петросян А.Р. 100000
24.06.2019 Оплата счета за ветуслуги, лечение собаки Жан, ИП Лавров В.В. 3600
24.06.2019 Оплата счета за ветуслуги, лечение, стерилизация, вакцинация собака Малыш к.Родин, к.Краля, ИП Лавров В.В. 10640
24.06.2019 Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. 8800
24.06.2019 Оплата счета за сено для приюта, ООО "Подсолнух" 15500
24.06.2019 Оплата счата за корм для собак, ИП Воронин А.В. 14870
28.06.2019 Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. 22000
30.06.2019 Административные расходы 48509
Итого  372596,82
Приход: 537639,45
Расход: 372596,82 

Возврат к списку